กิจรรมของอบต.

การเปิดตลาดนัดขยะ
ประชาสัมพันธ์การเปิดตลาดนัดขยะ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแปง หมู่1 ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ...[ 4 ธ.ค. 2560 ]
[อ่านรายละเอียด]
การเปิดตลาดนัดขยะ
ผ่านพ้นไปแล้วด้วยดีกับ ตลาดนัดขยะ หมู่1 ตำบลเมืองแปง ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากวัดจากจำนวนประชาชนที่นำขยะที่แยกแล้วมาขายให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปง และมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ ขอขอบคุณ ฝ่ายปกครอง คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองแปง อสม. ส.อบต รวมทั้งประชาชน ...[ 30 พ.ย. 2560 ]
[อ่านรายละเอียด]
กิจกรรมวันลอยกระทง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
งานลอยกระทงตำบลเมืองแปง ...[ 9 พ.ย. 2560 ]
[อ่านรายละเอียด]